Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Innherred

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet


Innherred har hatt en befolkningsvekst de siste tre årene, som plasserer regionen som nummer 33 av 83 regioner. Befolkningsveksten i Innherred skyldes først og fremst høy innvandring og positiv fødselsbalanse.  Netto utflytting til andre regioner i landet drar ned.

Nettoflyttingen er påvirket av to faktorer: Arbeidsplassutvikling og attraktivitet.

Innherred har hatt vekst i arbeidsplasser de siste tre årene på syv prosent, mens veksten på landsbasis har vært over ni prosent.  De største regionene har hatt sterkest vekst, og Innherred er derfor likevel omtrent som middels av regionene i landet når det gjelder arbeidsplassvekst.

Innherred har svakere næringsutvikling enn tidligere, særlig er andel vekstforetak svak. Veksten i antall arbeidsplasser i næringslivet er likevel bedre enn middels, noe som kan være en ettervirkning av den gode næringsutviklingen i perioden 2002-2004.

Attraktiviteten til Innherred som bosted er litt bedre enn middels.  Regionen har dermed en bostedsattraktivitet som har bidratt litt til å redusere utflytting.  Innherred er også litt over middels attraktiv for unge voksne (18-28 år).