Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Vestfold

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet


Vestfold har niende høyest befolkningsvekst de siste tre årene av de 19 fylkene i landet.  Lav fødselsbalansen trekker ned, her er Vestfold nummer 14 i landet.

Innflytting fra andre fylker bidrar positivt til befolkningsveksten i Vestfold.

Flyttebalansen mellom Vestfold og andre fylker er påvirket av arbeidsplassveksten i fylket og den stedlige attraktiviteten. 

Arbeidsplassveksten i Vestfold har vært så vidt over middels av fylkene.  Næringsutviklingen er også så vidt over middels god.  Nyetableringer og lønnsomhet er litt bedre enn middels, men veksten i eksisterende næringsliv er svak.  Det er dermed ikke god næringsutvikling eller høy arbeidsplassvekst som gjør at Vestfold har netto innflytting fra andre fylker.

Innflyttingen til Vestfold skyldes at fylket er attraktivt som bosted.  De fleste kommunene i Vestfold er attraktive. Det kan virke som om attraktiviteten er høyest i områder nærmest Oslo.