Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Lørenskog

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet


Lørenskog har hatt sterk befolkningsvekst de siste årene.  Dette skyldes både høyt fødselsoverskudd, høy innvandring og innflytting fra andre deler av landet.  Det har vært netto innflytting til kommunen fra andre deler av landet de tre siste årene, etter noen år med netto utflytting.

Flyttebalansen mellom Lørenskog og andre deler av landet er spesielt viktig, fordi denne indikatoren avspeiler den samlede utviklingen i kommunen.

Innflyttingen fra andre deler av landet påvirkes generelt av utviklingen i antall arbeidsplasser og den stedlige attraktiviteten som bosted.

Lørenskog har hatt litt over middels vekst i antall arbeidsplasser de siste tre årene, etter en svak periode fra 2000 til 2004. 

Næringslivet i kommunen gjør det bra, og er rangert som nummer 49 i landet de siste tre årene.  Det er svært mange nyetableringer i Lørenskog, og god lønnsomhet i næringslivet.  Veksten er litt over middels.

Den positive innflyttingen til Lørenskog skyldes først og fremst at kommunen er attraktiv som bosted.  Det er spesielt barnefamilier som trekkes til kommunen.