Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Ryfylke

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet


Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Ryfylke IKS. 

Rapporten er laget ut fra et standard format som Telemarksforsking bruker for analyser på regionalt nivå.  I dette formatet har vi tatt med de viktigste faktorene for regional utvikling: Befolkning, arbeidsplasser, pendling, næringsstruktur, nyetableringer, vekst og lønnsomhet i næringslivet.

Disse faktorene er også brukt for å presentere hvordan utviklingen i Ryfylke har vært med hensyn til to hovedindikatorer for regional utvikling som er utarbeidet av Telemarksforsking: Attraktivitetsbarometeret og Næringslivsindeksen (nærings-NM).  Attraktivitetsbarometeret forteller om et områdets stedlige attraktivitet for å trekke til seg innbyggere, mens næringslivsindeksen måler hvordan næringslivets prestasjoner er.

Til slutt i rapporten er alle faktorene satt inn i en felles sammenheng.