Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

DUS – Den unge scenen

En evaluering


Prosjektet DUS – Den unge scenen har som mål å heve nivået på ungdomsteater i Norge og skape interesse og engasjement for scenekunst blant ungdom i alderen tretten til nitten år. Teaterinteressen skal stimuleres ved å utvikle kvalitetsdramatikk skrevet spesielt for ungdom av ledende dramatikere.

Hvilke dilemmaer oppstår i møtet mellom egalitære og elitære verdier i et slikt prosjekt? Hvordan forene mangfold og kvalitet? Hvordan har prosjektet DUS – Den unge scene bidratt til å gjøre teateret relevant og meningsfylt for ungdom?

Dette er noen av spørsmålene som diskuteres i DUS – Den unge scenen. En evaluering.

Denne rapporten finner du her.