Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Norsk på nytt

En evaluering av prosjektet Norsk i går, i dag og i morgen?


Hva skjer i møter mellom innvandrere og kulturinstitusjoner? Hvordan kan vi dokumentere og formidle innvandreres virkelighet og erfaring? Og hvordan kan norske institusjoner integrere innvandreres perspektiv i sin virksomhet?

Dette er noen av spørsmålene som diskuteres i Norsk på nytt. En evaluering av prosjektet Norsk i går, i dag og i morgen? som Norsk Folkemuseum og Internasjonalt Kultursenter og museum (IKM) hadde ansvaret for.

Denne rapporten finner du her