Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Betydninigsfull kunst - eller Terapeutisk teater?

Betydninigsfull kunst - eller Terapeutisk teater?

En evaluering av teaterforestillingen Sinna Mann


Sinna Mann er et teaterstykke som handler om barn som lever med vold i eget hjem. Bakgrunnen for denne rapporten var å undersøke i hvilke grad man gjennom forestillingen lyktes å sette fokus på denne problemstillingen. Evalueringen og forskningen viser at Sinna Mann er godt egnet til å utføre en slik oppgave. Forestillingen skapte et stort engasjement blant elever, lærere og voksne som jobber med barn. Sinna Mann førte også til avdekking av konkrete voldstilefeller.

Forestillingen formidler en svært tøff hverdag. Dette har flere stilt spørsmål ved. Rapporten viser imidlertid at barn ikke oppfatter teaterstykket som skremmende, men at de reagerer løsningsorientert. Rapporten forsøker også å stille noen spørsmål til hvordan teater er eget til å formidle et særskilt budskap, og hvordan dette blir mottatt på henholdsvis kunst- og sosialfeltet.