Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Levekår blant barn og unge i Telemark

 

Denne rapporten omhandler levekårene blant barn og unge i Telemark. I rapporten har vi sammenlignet forholdene i Telemark med andre fylker på Sør- og Østlandet i forhold til ulike levekårsfaktorer som: inntekt, fattigdom, boforhold, helse, trygghet, familiemønstre og utdanning. I tillegg inneholder rapporten også en analyse av barnevernsinnsatsen til kommunene i Telemark. Hovedkonklusjonen i rapporten er at levekårene i Telemark ikke skiller seg vesentlig fra levekårene i andre fylker på Sør- og Østlandet. I forhold til flere av indikatorene finner vi samtidig at Telemark befinner seg blant de fylkene med dårligst levekår.