Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Å bygge en ny kommune!

Erfaringer fra gjennomføring av fire Kommunesammenslutninger


Følgeevaluering av sammenslåingsprosessen i Bodø/Skjerstad, Vindafjord/Ølen, Aure/Tustna og Kristiansund/Frei. Rapporten gir noen råd og vink for hvordan en eventuell sammenslåingsprosess skal gjennomføres på en god måte. Evalueringen er gjennomført i samarbeid med Asplan Viak.