Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Mølla - Minner & Muligheter

Mølla - Minner & Muligheter

Rapport fra to framtidsverksteder


Møllebygningen i Hammerdalen er et gammelt 10 000m2 stort industrikompleks. Bygget ligger sentralt i Hammerdalen som er i ferd med å konverteres fra industri til kultur, opplevelser og kunnskapsnæring. Treschow Fritzøe som eier bygget, ønsker hjelp til å se hvilke framtidige bruksfunksjoner konplekset kan få i tråd med byutviklingen for øvrig i området. Prosjektet inngår i Riksantikvarens Verdiskapningsprogram. Telemarksforsking gjennomførte et foresightprosjekt i form av to "framtidsverksteder". Notatet refererer prosessen på de to verkstedene og dokumenterer resultatet av arbeidet.