Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Trondheimsregionen

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet mot Oslo-, Bergens og Stavangerregionen


Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Næringsforeningen i Trondheim.

Oppdragsgiver ønsket å få en analyse over hvordan Trondheimsregionen presterer når det gjelder næringsutvikling og attraktivitet.  Det var da hensiktsmessig å sammenlikne Trondheimsregionen med tilsvarende regioner rundt Bergen, Stavanger og Oslo.

Oppdragsgiver hadde i utgangspunktet definert Trondheimsregionen til Trondheim, Malvik, Stjørdal, Leksvik, Rissa, Melhus, Klæbu, Midtre Gauldal, Skaun, Selbu og Orkdal.  I disse kommunene hadde over ti prosent av de sysselsatte arbeid i Trondheim.  De fire storbyene i Norge har alle et overskudd av arbeidsplasser, og innpendling fra nabokommuner. I rapporten har vi derfor konstruert regioner rundt Bergen, Stavanger og Oslo ved å ta med alle kommuner der over ti prosent av de sysselsatte har arbeid i senteret. 

I rapporten tar vi også med resultater fra Nærings-NM og Attraktivitetsbarometeret.  Disse indeksene, som måler henholdsvis næringsutvikling og attraktivitet som bosted, bruker en regioninndeling der landet er delt opp i 83 regioner.  I denne regioninndelingen består Trondheimsregionen av færre kommuner, mens det er definert regioner rundt Stjørdal, Orkdal og Oppdal.