Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Gjennomgang av beregningsgrunnlaget for direkte og indirekte kostnader i kommunale barnehager.

For Sandefjord kommune, 2009


Telemarksforsking har på oppdrag fra Sandefjord kommune kontrollert beregningsgrunnlaget for direkte og indirekte kostnader i de kommunale barnehagene. Beregningen vil ligge til grunn for kommunalt tilskudd til de private barnehagene i Sandefjord for 2009.