Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Interkommunalt barnevern

Aktuelle samarbeidsmodeller for Hof, Re og Holmestrand


Kommunene Hof, Re og Holmestrand ønkser å satse på et tettere interkommunalt samarbeid for å møte framtidige utfordringer. Ett av de aktuelle samarbeidsområdene er barnevern. Som grunnlag for å vurdere muligheter for interkommunalt barnevernsamarbeid har Telemarksforsking fått i oppdrag å bistå med å kartlegge, sammenstille og analysere data knyttet til status og utfordringer i barnevernet i dag. I forbindelse med utredningen blir også aktuelle modeller for et framtidig samarbeid mellom de tre kommunene vurdert.