Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kultur og næring

Kultur og næring

 

Notatet er en begrepsmessig gjennomgang av kultur- næringsfeltet. Det gis en oversikt over hovedlinjene i den offentlige interessen for fagfeltet de seineste 20 årene og det vises hvordan tyngdepunktet har skiftet fra kost-nytteanalyser til mer kvalitativt orientert retorikk om attraktivitet. Forfatteren framhever noen roller og kompetanseområder som Porsgrunn kommune ser ut til å måtte forhold seg til i sin strategiske-politiske tilnærming til kultur og næringsfeltet.