Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Ulovlig fildeling av musikk – hva bør gjøres når ny teknologi truer opphavsretten?

Ulovlig fildeling av musikk – hva bør gjøres når ny teknologi truer opphavsretten?

 

Problemstillinger rundt fildeling av musikk blir mye debattert i avisene for tiden, særlig som
følge av rettssaken mot Pirate Bay i Sverige. Fra fagøkonomenes hold er det imidlertid mer
stille, i alle fall i Norge. I denne artikkelen forsøker vi å belyse ulike aspekter rundt digital
teknologi for musikkproduksjon og -distribusjon sett fra et samfunnsøkonomisk perspektiv.
Også internasjonalt er det et relativt begrenset antall artikler som omhandler dette temaet, og
vi gir en oversikt over de viktigste bidragene fra denne litteraturen. Videre diskuterer vi hvordan
musikkbransjen kan tenkes å utvikle seg i en situasjon der opphavsretten er svekket som
følge av tiltakende fildeling på Internett, herunder hvilke kulturpolitiske grep som kan gi fornuftige
økonomiske rammebetingelser for fortsatt produksjon av ny musikk.

Artikkelen finner du her.