Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

NæringsNM 2009 - delrapport nyetableringer

 

I denne rapporten er etableringsaktiviteten i regioner og kommuner beskrevet og analysert.  Det er laget en egen etableringsindeks som inngår i NæringsNM.