Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Vågsøy

 

1024x768

Denne rapporten viser utviklingen i Vågsøy kommune, sammenliknet med referansekommunene Bremanger, Selje, Eid, Flora og Herøy.

Rapporten er laget ut fra et standard format som Telemarksforsking bruker for analyser på kommunenivå.  I dette formatet har vi tatt med de viktigste faktorene for regional utvikling: Befolkning, arbeidsplasser, pendling, næringsstruktur, nyetableringer, vekst og lønnsomhet i næringslivet. Disse faktorene er også brukt for å presentere hvordan utviklingen i Vågsøy har vært med hensyn til to hovedindikatorer for regional utvikling som er utarbeidet av Telemarksforsking: Attraktivitetsbarometeret og Næringslivsindeksen (nærings-NM).  Attraktivitetsbarometeret forteller om et områdes stedlige attraktivitet for å trekke til seg innbyggere, mens næringslivsindeksen måler hvordan næringslivets prestasjoner er. Til slutt i rapporten er alle faktorene satt inn i en felles sammenheng.