Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Østfold

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet


1024x768

Østfold er nummer ni av 19 fylker når det gjelder befolkningsvekst.  Østfold har lavt fødselsoverskudd og er blant fylkene med minst innvandring.  Østfold har derimot stor innflytting, og det er bare Akershus som har høyere innenlands innflytting.

Utviklingen i samlet antall arbeidsplasser er under middels.  En relativt god vekst i arbeids-plasser i offentlig sektor trekker opp, mens svak vekst i private arbeids-plasser trekker ned.

Når det gjelder næringsutvikling er Østfold nummer åtte av 19 fylker.  Bedriftenes omsetningsvekst er svak, men god lønnsomhet og høy etableringsaktivitet trekker opp.

Til tross for at arbeidsplassveksten er under middels, er innflyttingen fra andre fylker svært høy. Attraktiviteten som bosted er dermed svært god i Østfold.

Alle regionene i Østfold er attraktive for alle grupper. Attraktiviteten til regionene i Østfold er spesielt sterk for barnefamlier og innvandrere som flytter inn fra andre fylker.