Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Kristiansandregionen

Benchmarking mot andre storbyregioner i Norge


1024x768

Kristiansandregionen er en av de beste regionene i landet når det gjelder næringsutvikling.  Regionen skårer høyt på nyetableringer, omsetningsvekst og vekst i antall arbeidsplasser, og det er bare Stavangerregionen som er bedre på samlet næringsutvikling.

Kristiansandregionen har imidlertid ikke spesielt høy befolkningsvekst, og har forholdsvis liten netto innflytting fra andre regioner i landet, til tross for den gode næringsutviklingen og den sterke arbeidsplassveksten.

Det kan dermed se ut til at Kristiansandregionen ikke er så attraktiv som Trondheimsregionen, eller storbyregionene på Østlandet.