Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Telemark 2009

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet


1024x768

Telemark er nummer 14 av 19 fylker når det gjelder befolkningsvekst.  Fylket er tredje dårligst når det gjelder fødsels-balanse og innvandring.

Nettoflyttingen til andre fylker er negativ, men der er rangeringen litt bedre med en 12. plass.

Utviklingen i samlet antall arbeidsplasser er litt lavere enn middels, på en 13.  plass.  En relativ god vekst i arbeids-plasser i offentlig sektor trekker opp, mens svak vekst i private arbeidsplasser trekker ned.

Når det gjelder næringsutvikling, er Telemark nummer 15 av 19 fylker.  Bedriftenes lave omsetningsvekst og svak etableringsaktivitet trekker ned.

Grenland har forholdsvis god attraktivitet, og er attraktiv for alle aldersgrupper og for innvandrerbefolkningen spesielt.

Vestmar er lite attraktiv, mens Midt- og Vest-Telemark er omtrent som middels av norske regioner.  Disse tre regionene har har noe forskjellig profil når det gjelder attraktivitet mot ulike grupper.