Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Sogn og Fjordane

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet


1024x768

Sogn og Fjordane er ett av tre fylker som har hatt nedgang i befolkningen de siste tre årene.  Fødselsoverskuddet og innvandringen til fylket er omtrent som middels av fylkene i Norge.

Nedgangen i befolkningen skyldes stor netto utflytting fra Sogn og Fjordane til andre fylker.  Bare Finnmark har høyere netto utflytting som andel av folketallet.

Det har vært vekst i antall arbeidsplasser i Sogn og Fjordane de siste tre årene, men Sogn og Fjordane har den laveste veksten i antall arbeidsplasser av alle fylkene.  Det er spesielt privat sektor som har hatt svak arbeidsplassvekst.

Bedriftene i Sogn og Fjordane har hatt en høy andel med omsetningsvekst, og bedriftene har middels lønnsomhet.  Etableringsaktiviteten i Sogn og Fjordane er imidlertid lavest i landet.

Regionene i Sogn og Fjordane er under middels attraktive som bosted, men ingen er i den minst attraktive femtedelen av regionene i landet.

Det er spesielt personer med innvandrer-bakgrunn som flytter ut av Sogn og Fjordane til andre fylker.  Sunnfjord er forholdsvis attraktiv for unge voksne, mens Nordfjord er attraktiv for barnefamilier.