Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regionanalyse Haugalandet

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet


Haugalandet har hatt en befolkningsvekst de siste tre årene, som rangerer regionen som nummer 15 av 83 regioner. 

Haugalandet har et høyt fødselsoverskudd og en høy innvandring, som har bidratt til den sterke befolkningsveksten.

Det er imidlertid netto utflytting fra Hauga-landet til andre regioner i landet. Utflyttingen er liten i forhold til folketallet, og de fleste regionene har høyere utflytting ettersom de største byene trekker til seg stadig flere.

Haugalandet har hatt sterk vekst i antall arbeidsplasser de siste årene.  Dette skyldes først og fremst god vekst i næringslivet.

Næringslivet i regionen har gjort det svært bra de siste tre årene, det er mange nyetableringer og bedriftene har hatt god vekst og lønnsomhet.  Det siste året har imidlertid veksten hos bedriftene blitt svakere.

Når det er netto utflytting til andre regioner til tross for god næringsutvikling og høy vekst i antall arbeidsplasser, tyder det på at regionen ikke er attraktiv som bosted.  Attraktivitets-barometeret viser at regionen er under middels attraktiv blant regionene i landet.

Regionen er over middels attraktiv for unge voksne fordi Haugesund har god attraktivitet når det gjelder denne gruppen. Regionen taper imidlertid konkurransen om de viktige barne-familiene.