Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Midt-Telemark

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet


1024x768

Midt-Telemark har hatt en befolkningsvekst de siste tre årene som rangerer regionen som nummer 44 av 83 regioner.  Befolknings-veksten i Midt-Telemark er dermed litt lavere enn middels av norske regioner.

Midt-Telemark har et fødselsoverskudd omtrent som middels av regionene, men har svært høy innvandring, faktisk femte høyest av alle regionene i landet.

Det har vært netto utflytting fra Midt-Telemark til andre regioner i de siste tre årene.

Midt-Telemark har hatt lav vekst i arbeids-plasser, spesielt i privat næringsliv.

Næringsutviklingen har vært svak, med svært få nyetableringer.  Lønnsomhet og vekst i næringslivet har vært omtrent som middels av regionene.

Nettoflyttingen har vært noe bedre enn den svake arbeidsplassveksten skulle tilsi.  Det gjør at regionen framstår som over middels attraktiv som bosted.  Midt-Telemark er mest attraktiv for unge voksne, noe som har sammenheng med Høgskolen i Bø.  Det er imidlertid stor utflytting blant innvandrer-befolkningen i regionen.  Dette har sammen-heng med at regionen har høy innvandring og har bosatt mange flyktninger de siste årene.