Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Kragerø

 

Kragerø har hatt befolkningsvekst de siste tre årene, som rangerer kommunen som nummer 174 av 430 kommuner. 

Kragerø har et fødselsunderskudd som trekker befolkningsveksten ned. Kragerø har hatt litt over middels innvandring de siste tre årene.

Kragerø får vekstimpulser som følge av netto innflytting til kommunen fra andre deler av landet.  Det var spesielt i 2007 at det var stor netto innflytting til Kragerø.

Kragerø har hatt sterk vekst i arbeids-plasser, både i privat og offentlig sektor.

Næringsutviklingen i Kragerø har vært omtrent som middels de siste  årene, men var under middels i 2008.  Kragerø har mange nyetableringer og skårer godt på dette, men det eksisterende næringslivet har hatt dårligere vekst og lønnsomhet enn ellers i landet.  Når Kragerø har hatt sterk arbeidsplassvekst til tross for middels næringsutvikling, skyldes det en større nyetablering i  kommunen.

Kragerøs attraktivitet som bosted er over middels blant kommunene i Norge.  Kragerø er litt under middels attraktiv for unge voksne, men godt over middels attraktiv for barnefamilier og for innvandrerbefolkningen.