Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Notodden

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet


Folketallet i Notodden har stått stille de tre siste årene.  Notodden har et fødsels-underskudd som trekker befolkningsveksten ned. Notodden har hatt litt over middels innvandring de siste tre årene.

Notodden har hatt litt netto utflytting til andre kommuner de tre siste årene, men over halvparten av landets kommuner har hatt høyere netto utflytting.  Utflyttingen har bremset opp, og det ligger an til at Notodden får netto innflytting i 2009.

Notodden har hatt svak vekst i arbeids-plasser.  Det offentlige har hatt over middels arbeidsplassvekst, men næringslivet har fått få nye arbeidsplasser i forhold til veksten i andre deler av landet.

Næringsutviklingen i Notodden har vært omtrent som middels de siste  årene, men var over middels i 2008.  Notodden har mange nyetableringer og skårer godt på dette, men det eksisterende næringslivet har hatt litt svakere vekst og lønnsomhet enn ellers i landet. 

Når det har vært begrenset utflytting, til tross for dårlig utvikling i antall arbeids-plasser, tyder det på at Notodden er attraktiv som bosted.  Notodden er spesielt attraktiv for unge voksne, men er også over middels attraktiv for barnefamilier.