Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Vest-Telemark

 

Vest-Telemark har hatt en befolknings-nedgang de siste tre årene som rangerer regionen som nummer 63 av 83 regioner når det gjelder befolkningsutvikling.  I 2008 var det imideltid en liten vekst.

Vest-Telemark har et stort fødselsunder-skudd, men har svært høy innvandring, faktisk åttende høyest av alle regionene i landet.

Det har vært litt netto utflytting fra Vest-Telemark til andre regioner de siste tre årene, men nesten halvparten av landets regioner har like stor utflytting.

Vest-Telemark har hatt middels vekst i arbeids-plasser, godt hjulpet av en god vekst i antall arbeidsplasser i offentlig sektor.

Næringsutviklingen har vært svak, med svært få nyetableringer, svak vekst og en lønnsomhet litt under middels. 

Nettoflyttingen mellom Vest-Telemark og andre regioner har vært moderat, og står i forhold til arbeidsplassveksten.  Det gjør at regionen framstår som middels attraktiv som bosted.  Vest-Telemark er minst attraktiv for unge voksne, og en stor andel av disse flytter ut av regionen.  Vest-Telemark er nesten middels attraktiv for barnefamilier, og litt over middels attraktiv for innvandrer-befolkningen.