Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Årdal

 

Årdal har hatt befolkningsvekst de siste tre årene, som rangerer kommunen som nummer 191 av 430 kommuner.  Årdal er på vei opp på dette viktige målet, i fjorårets analyse var Årdal rangert som nummer 270. 

Årdal har et fødselsoverskudd omtrent nøyaktig som middels av norske kommuner.  Når det gjelder innvandring er kommunen blant de 20 prosent kommunene med høyest netto innvandring.

Problemet er at det fortsatt er netto utflytting fra Årdal til andre kommuner i landet.  Her er kommunen nummer 272 av 430 kommuner.

Årdal har hatt litt svakere vekst i arbeidsplasser enn middels av kommunene.

Næringsutviklingen i Årdal har vært svært god de siste tre årene.  Dette skyldes først og fremt at det har vært bra med nyetableringer i kommunen.  Lønnsomheten er middels, mens det er under middels andel vekstforetak i kommunen.

Årdals attraktivitet som bosted er litt under middels blant kommunene i Norge.  Årdal er over middels attraktiv for unge voskne, men under middels attraktiv for barnefamilier.  Årdal holder ganske bra på innvandrer-befolkningen, og er over middels attraktiv for denne gruppen.