Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Sauda

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet


Sauda har hatt befolkningsnedgang de siste tre årene som rangerer kommunen som nummer 292 av 430 kommuner.  Nedgangen har imidlertid bremset opp i 2007 og 2008. 

En av årsakene til befolkningsnedgangen er et stort fødselsunderskudd.  Sauda har en økende innvandring, som bidrar til å dempe befolkningsnedgangen.

Problemet er at det fortsatt er netto utflytting fra Sauda til andre kommuner i landet.  Utflyttingen har blitt dempet de siste årene. Her er kommunen nummer 238 av 430 kommuner. Sauda har hatt over middels vekst i arbeids-plasser, og dette skyldes sterk vekst i offentlige arbeidsplasser.

Næringsutviklingen i Sauda har vært svært god de siste  årene.  Dette skyldes at det har vært bra med nyetableringer i kommunen, og at det har vært god lønnsomhet og vekst blant bedriftene. Den gode nærings-utviklingen har likevel ikke gitt seg utslag i mange nye arbeidsplasser.  En av grunnene til det er nok at Sauda har mye industri som rasjonaliserer.

Saudas attraktivitet som bosted er litt under middels blant kommunene i Norge.  Sauda er litt under middels attraktiv for unge voksne.  Sauda er imidertid attraktiv for barnefamilier og for innvandrerbefolkningen.