Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Frivillige kommunesammenslutninger 2005-2008

Erfaringer og effekter fra Bodø, Aure, Vindafjord og Kristiansund


Telemarksforsking har på oppdrag fra Kommunal- og regional-departementet gjennomført en kartlegging av erfaringer og konsekvenser knyttet til de fire siste kommunesammenslutningene i Norge:

  • Kristiansund og Frei kommuner i Møre og Romsdal sluttet seg sammen til nye Kristiansund kommune fra 1.1.2008.
  • Ølen og Vindafjord kommuner i Rogaland sluttet seg sammen til nye Vindafjord kommune fra 1.1.2006.
  • Aure og Tustna kommuner i Møre og Romsdal sluttet seg sammen til nye Aure kommune fra 1.1.2006.
  • Bodø og Skjerstad kommuner i Nordland sluttet seg sammen til nye Bodø kommune fra 1.1.2005.

Målsetningen med utredningen har vært å kartlegge hva slags betydning kommunesammenslutningene har hatt for kommunenes rolle som demokratisk arena, leverandør av velferdstjenester, myndighetsorgan og samfunnsutvikler.

Vi har også sett nærmere på bakgrunn og formål med de ulike kommune-sammenslutningene, samt erfaringer med selve sammenslutningsprosessen. Dette er bakgrunnsinformasjon som kan ha betydning for de resultater som er oppnådd gjennom selve sammenslutningene.