Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Midt-Telemark

"Norsjø kommune"


På oppdrag fra lokalavisen Kanalen har vi beregnet økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Nome, Bø og Sauherad kommuner, her kalt ”Norsjø kommune”. Vi har også sett på hva kommunene kan spare av administrative utgifter ved å slå seg sammen.