Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Midt-Gudbrandsdal

 

På oppdrag fra Midt-Gudbrandsdal Næringsforening har vi beregnet øknomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommuner, her kalt "Midt-Gudbrandsdal kommune". Vi har også sett på hva kommunene kan spare av administrative utgifter ved å slå seg sammen.