Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kragerøkystens framtid

Kragerøkystens framtid

Rapport fra et foresightprosjekt i Kragerø kommune


Et bredt utvalg av personer fra politisk ledelse, administrasjon og det sivile samfunn i Kragerø har utviklet fire ulike framtidsbilder av Kragerøsamfunnet. Rapporten oppsummerer arbeidet.

Kragerøs kommune forvalter et av Norges mest attraktive kystområder. Kystressursene fører til stor reiselivsbasert etterspørsel og intensiv bruk av denne attraksjonen, med fare for at dette i sin tur skaper redusert attraktivitet. Foresightprosjektet i Kragerø var organisert i fire framtidsverksteder hvor et bredt utvalg av personer fra politikk, administrasjon, næringsliv og det sivile samfunn arbeidet med egne framtidsperspektiver. En metode som baserer seg på frie assosiasjoner, idemyldring og dialog skapte et stort antall løse ideer. Idenne skapte i første omgang grunnlag for fire scenarier (framtidsbilder) ”Erfaringene” fra framtidsbildene ble deretter bearbeidet videre og samlet sammen i noen konkrete forslag til videre strategiske tiltak i rapportens sluttkapittel.

De fire scenariene som ble utviklet er: Mercury Town, Slow City, Zombibyen og Sushitown.  

Les dramatiseringer av framtidsbildene og forslag til strategisk videreføring i rapporten. Se høyremenyen.