Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Mosvik og Inderøy

Utredning av kommunesammenslåing


Telemarksforsking har på oppdrag fra Mosvik kommune utredet mulighetene for og konsekvensene av å gjennomføre en kommunesammenslåing med virkning fra 2012. Det er Mosvik kommune som har tatt initiativ til å se nærmere på mulighetene for en sammenslåing. Viktige årsaker til dette initiativet finner vi i negativ befolkningsutvikling, svak kommuneøkonomi og små og sårbare fagmiljøer. Ved Telemarksforsking har Bent Aslak Brandtzæg vært prosjektleder for utredningsarbeidet.