Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Utredning av barnehagestruktur

Tjøme kommune


Rapporten ser nærmere på de kommunaløkonomiske konsekvensene ved tre ulike strukturalternativer for kommunale barnehager:

  • Bygge ut Pytteberget barnehage til fire-avdelings barnehage.
  • Beholde Pytteberget barnehage og bygge på Hvasser barnehage til en to-avdelings barnehage.
  • Bygge ny fire eller fem avdelings barnehage med fleksible muligheter for utvidelse ved framtidig behov.

Alle alternativene innebærer en økning av barnehagekapasiteten i kommunen. Våre beregninger viser at antall barn i alderen 0-5 år er redusert med nær 34 prosent de siste ti årene. Vi mener derfor det er stor usikkerhet knyttet til om kommunen får fylt opp alle plassene i en ny og større barnehage. Rapporten viser at en utvidelse av avdeling Pytteberget vil være det økonomisk gunstigste alternativet for kommunen. Dette alternativet har også minst risiko knyttet til økonomiske konsekvenser ved manglende kapasitetsutnyttelse.