Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kostnadsutviklingen i det kommunale barnevernet

Hva forklarer økende kostnader til barnevern i kommunene?


Dette prosjektet studerer kostnadsutviklingen i det kommunale barnevernet. Reell vekst i totale utgifter til barnevern har vært på 24 % fra 2002 til 2009. Hovedforklaringen på veksten er at totalt antall barn med barnevernstiltak har økt med 35 % i den samme perioden. Antall undersøkelser har også økt kraftig, med 60 %. Antall stillinger i barnevernet har også økt med 23 %, altså betydelig mindre enn aktiviteten i form av undersøkelser og tiltak. Veksten i kostnader og aktivitet har vært størst i de minste kommunene (mindre enn fem tusen innbyggere), og det har skjedd en betydelig utjevning mellom kostnadsforholdene i små og store kommuner gjennom den studerte perioden.