Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

En plass i solen

En plass i solen

En studie av festivalsponsorenes forventninger


Det finnes en rekke gode grunner til å sponse en festival. Denne rapporten presenterer en empirisk studie som søker å belyse hvilke tanker og holdninger som ligger til grunn for at en virksomhet inngår et samarbeid med en festival.

Rapporten viser at det finnes en rekke ulike motiver for å samarbeide med en festival. Et godt samarbeid forutsetter imidlertid tett oppfølging og kommunikasjon om virksomhetenes behov.

Studien er gjort på oppdrag for Kongsberg Jazzfestival og Notodden Blues Festival, og det er disse to festivalenes studien tar utgangpunkt i.