Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Arena Fritidsbåt Foresight

 

Rapporten refererer hovedtrekkene i et prosessuelt oppbygget prosjekt hvor oppspill og innspill fra deltakerne i prosessen har brakt fram fire ulike framtidsbilder av norsk fritidsbåtbransje: New Wave, Blue Motion, Small Tech og Quick Fix. Ut fra disse framtidsbildene er det utviklet strategisk fokus knyttet til fire strategiske forretningsområder: markedsutvikling – produktinnovasjon – organisasjonsutvikling og kompetanse. Oppdragsgiver er gjennomført i samarbeid med SINTEF Teknologi og samfunn. Oppdragsgiver er NORBOAT - bransjeorganisasjonen for norsk fritidsbåtbransje.