Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Skolekonserter i videregående skole

Kartlegging og erfaringer


De følgende punktene oppsummerer hovedfunnene i kartleggingen av skolekonserter i videregående skole:
 • 16 av de 19 fylkene organiserer skolekonserter i de videregående skolene.
 • Antallet produksjoner i videregående skole ble doblet fra skoleåret 2007-08 til 2008-09.
 • Antallet produksjoner er relativt lavt i DKS-sammenheng, men det er musikkproduksjonene som har nådd flest i rene publikumstall.
 • Det er en nokså bred spredning i genre blant de planlagte produksjonene for 2010-11.
 • Kvalitetssikringen foretas som oftest av fylkeskommunale musikkprodusenter, av og til i samarbeid med ulike fagråd eller programutvalg.
 • Fem fylker oppgir at konsertproduksjonene ikke er forankret i læreplaner. For de øvrige fylkene varierer bevissthet om og arbeid med læreplanforankring.
 • Av de produksjonene som tilbys de videregående skolene er et stort flertall nye produksjoner og et lite mindretall produksjoner som allerede har blitt brukt i grunnskolen.
 • Musikklinjer velger oftere skolekonserter enn andre studieretninger.
 • Det er nokså liten erfaring med spesialtilpasning av produksjoner til studieretninger. Unntaket er fordypningsarbeid i etterkant av konserter.
 • De generelle erfaringene med skolekonsertene i videregående skole er overveiende gode, med unntak av noen tilpasningsproblemer vi kjenner igjen også fra andre deler av Den kulturelle skolesekken
 • Det er delte meninger om hvorvidt eller hvordan Rikskonsertene bør utvikle sin rolle i forhold til produksjoner for den videregående skolen, men et flertall anerkjenner viktigheten av Rikskonsertene som kompetansesenter og et flertall ser også et potensial for et utvidet ansvar for Rikskonsertene.