Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommuneregnskapet - nyttig for hvem og til hva?

 

Rammeverk og grunnleggende prinsipper for regnskap har i liten grad vært diskutert i tilknytning til det kommunale regnskapet i Norge. Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har utgitt et
notat om rammeverk og grunnleggende prinsipper i kommuneregnskapet.

Første del av artikkelen setter dette arbeidet inn i en teoretisk sammenheng. Andre del av artikkelen ser nærmere på formål og brukere av kommuneregnskapet.

Artikkelen kan leses her: http://www.magma.no/kommuneregnskapet-nyttig-for-hvem-og-til-hva