Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Innspel til strategiarbeid for Fjordvegen og Diktarvegen

 

Notatet gjev døme på alminnelig strategiteori med gjennomgang av ein modell for tre ulike logiske system: industrilogikk, opplevingslogikk og individets logikk. Dette blir så satt i samanheng med strategiske utfordringar for Fjordvegen. Nota-tet endar opp med eit forslag til visjon, overordna mål og fem strategiske fokus-område for vidare arbeid