Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Tiltaksprofil og økonomi for barnevernet i Brønnøy

Tiltaksprofil og økonomi for barnevernet i Brønnøy

 

De fem kommunene på Sør-Helgeland har inngått avtale om opprettelse av en interkommunal barnevernstjeneste i 2011. Felles barnevernstjeneste for Sør-Helgeland vil bestå av kommunene Brønnøy, Bindal, Sømna, Vega og Vevelstad. Brønnøy kommune skal være vertskommune for samarbeidet. I dag utfører Brønnøy kommune barnevernstjenester for Vevelstad og Vega.

Før etableringen av Sør-Helgeland barnevernstjeneste ønsker Brønnøy kommune en kartlegging av barnevernets status og utfordringer. Denne rapporten ser nærmere på tiltaksprofil, prioritering av innsats og økonomi for barnevernet i Brønnøy, spesielt med tanke på et grunnlag for å planlegge fremtidig drift av barnevernstjenesten. Gjennom intervjuer med barnevernsansatte og barnevernstjenestenes samarbeidspartnere har vi forsøkt å få nærmere innblikk i årsakene til det bildet som analysen av de kvantitative dataene gir.

Rapporten konkluderer med at barnevernstjenesten i større grad må prioritere ledelse av tjenesten og systemrettet arbeid. For å kunne gjennomføre snuoperasjoner og få til en bedre og mer effektiv barnevernstjeneste, er det nødvendig med prioritering av ledelse av tjenesten. Kommunen bør legge til rette for et sterkere tverrfaglig samarbeid mellom ulike hjelpeinstanser, i alle faser av barnevernets arbeid. Vårt inntrykk er at forebyggende arbeid og tidlig intervensjon er et område som kan prioriteres høyere, og at flere av barnevernets samarbeidspartnere ønsker et tettere, åpnere og mer forpliktende samarbeid med barnevernet.