Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Stedsinnovasjon

Nytte eller smykke? Et begrep på leting etter innhold


Notatet er en populærvitenskapelig gjennomgang av innovasjonsbegrepet sett i sammenheng med stedsutvikling. Notatet drøfter om tiltak på stedsnivå kan oppfylle betingelsene for å kunne kalle noen stedsutviklingstiltak for stedsinnovasjon, eller om begrepet bare er et ”pyntebegrep”, uten egentlig innhold. Notatet konkluderer med at begrepet kan være nyttig for å beskrive nye effektive tiltak på stedsnivå, dersom det har virkning på stedets sysselsetting eller bosetningsattraktivitet.