Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Nasjonalparklandsbyene

En evaluering av forprosjektet


Dette notatet er et resultat fra en evaluering av forprosjektet Nasjonalparklandsby, på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning. Forprosjektet varte i perioden 15.5 2009 til 1.5 2010. Nettverket for Nasjonalparklandsbyer ble også i samme periode valgt ut som ett av hovedprosjektene i verdiskapingsprogrammet Naturarven som verdiskaper (2009-2013), koordinert av Direktoratet for naturforvaltning. Evalueringen vil derfor også belyse utviklingen av forprosjektet inn i hovedprosjektet.

Prosjektet Nasjonalparklandsby er et utviklingsprosjekt som har til hensikt å bidra til verdiskaping i kommuner og bygder som ligger som innfallsporter til utvalgte nasjonalparker.

Formålet med evalueringen har vært tredelt:

  • å belyse måloppnåelsen i forprosjektet
  • belyse erfaringene rundt oppstart av slike utviklingsprosjekter for å øke overføringsverdiene til tilsvarende prosjekter andre steder
  • komme med anbefalinger til veien videre i realiseringen av konseptet.

Per Ingvar Haukeland har vært prosjektleder for evalueringen og Bent Aslak Brandtzæg har vært prosjektmedarbeider.