Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Norsk kulturindeks 2011

Norsk kulturindeks 2011

 

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. I denne rapporten presenterer vi årets resultater

Norsk kulturindeks for 2011 plasserer Gloppen kommune på første plass, tett fulgt av Bø kommune i Telemark og Lillehammer kommune i Oppland. 

Førsteplass innenfor de 10 kategoriene er som følger: Kunstnere: Nesodden, Kulturarbeidere: Karasjok, Museum: Sigdal, Musikk: Evenes, Kino: Tønsberg, Bibliotek: Herøy (Nordland), Scenekunst: Bergen, Kulturskole og DKS: Bjugn, Sentrale tildelinger: Notodden, Frivillighet: Sollund.

Merknad til revidert versjon:

I etterkant har det blitt funnet feil i tallgrunnlaget på regionsnivå. Dette innebar en endring i regionrangeringen. Se side 24. 

Ta kontakt med prosjektleder Bård Kleppe for mer informasjon.