Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Er tettsteder mer attraktive?

 

I dette notatet har vi undersøkt om kommuner med sterke tettsteder er mer attraktive for bosetting. Vi har definert attraktivitet som et områdes evne til å trekke til seg innflytting, gitt utviklingen i områdets arbeidsmarked. Resultatene viser at tettstedskommuner i utgangspunktet virker systematisk mer attraktive enn kommuner med små eller ingen tettsteder, men når vi tar hensyn til flere faktorer, finner vi at det ikke er andel bosatte i tettsteder som er den sentrale variabelen i å forklare kommunenes attraktivitet. Antagelig kan tettsteder være attraktive gjennom de kvalitetene de representerer, men der innholdet og beliggenhet er viktigere enn selve statusen som tettsted.