Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012

Utredning av nasjonale satser


I notatet utredes og presenteres forslag til nasjonale satser for tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012. Satsene er beregnet på bakgrunn av retningslinjene i forskrift om likeverdig behandling ved utmåling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.