Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av ØKOLØFT Sauherad

 

Evalueringen gir en oppsummering av aktiviteter i prosjektet "Økoløft Sauherad" sett i forhold til de mål som ble satt. Prosjektet har ført til økt bevissthet og flere aktiviteter rundt økologi og bærekraft i Sauherad. Av ulike årsaker har ikke prosjektet lyktes i å øke forbruket av økologisk mat og drikke i skoler, barnehager og andre kommunale virksomheter nevneverdig. Prosjektet har likevel bidratt til å forankre og styrke Sauherad kommunes arbeid med bærekraftig stedsutvikling.