Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Berekraftig stadutvikling

Verktøy for å vurdere ulike utbyggingsalternativ


Det er gjennomført fleire arbeidsmøte med planforum Midt-Telemark for å utvikle eit verktøy som kommunane kan bruke til å vurdere ulike utbyggingsalternativ opp mot kvarandre. Hensikten er å bidra til ein felles planprosess for tettstadene i dei tre kommunane i regionen, og ivareta intensjonane i den regionale planstrategien Bærekraftige Telemark.

Arbeidet i Midt-Telemark har vore knytt til VRI Telemark.