Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Gi meg en K

Gi meg en K

En evaluering av Kunstløftet


Kulturrådet lanserte i 2008 en treårig satsning under navnet Kunstløftet. Formålet var å arbeide for kvalitetsheving på den kunsten som ble formidlet til barn og unge, samtidig som også refleksjonsnivået og kunnskapen om denne kunsten skulle utvikles. I tillegg ønsket man også gjennom Kunstløftet å heve prestisjen for kunstnerisk arbeid for barn og unge.
I Gi meg en K evaluerer Telemarksforsking Kunstløftet. Hovedtemaene for rapporten er forholdet mellom Kunstløftets ambisjoner, arbeid, organisering og resultater. Spørsmålene som stilles, er blant annet: Hvilken kulturpolitisk kontekst er Kunstløftet en del av? Hvilke forutsetninger ligger til grunn for prestisje og eventuell endring av prestisje? Hvilken rolle har kunnskapsutvikling og -formidling spilt i Kunstløftet? Hvilke typer kunstprosjekter har blitt realisert gjennom prosjektet?
I tillegg har også tre uavhengige kritikere skrevet omtaler av noen utvalgte kunstprosjekter som er støttet av Kunstløftet. Disse omtalene er inkludert i rapporten som vedlegg.


Rapporten kan kjøpes hos Fagbokforlaget.

Rapporten kan også lastes ned her.