Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Veien videre

Kandidatundersøkelelse av tidligere kunststudenter


En av fem billedkunststudenter som fullførte sin utdannelse i 2005 er i dag kunstnere på heltid. Dette er et av hovedresultatene i denne kandidatundersøkelse fra Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO), Kunsthøgskolen i Bergen (KHIB) og Kunstakademiet i Trondheim (KIT).

Videre ser vi at 56 % enten har kunstnerisk virksomhet eller kunstnerisk relatert virksomhet som sin hovedgeskjeft og at 21 % i dag har ikke-kunstnerisk arbeid som sin hovedgeskjeft.

Studentene bruker i dag 39 % av arbeidstida si på kunstnerisk virksomhet mens 70 % av studentene bruker noe av tida si dag på kunstnerisk virksomhet. Studentene arbeider i dag i all hovedsak i Oslo. 56 % av dem som driver kunstnerisk virksomhet gjør dette i Oslo. Et flertall (65 %) av dem som ikke jobber med kunst på full tid i dag, skulle gjerne gjort dette dersom det var økonomisk mulig.